obsługa prawna firm

2021-10-18

Obsługa prawna firm w wielkim mieście.

Obsługa prawna firmy może być wykonywana przez osoby prawne, osoby, które ukończyły aplikację adwokacką i zdały egzamin adwokacki lub firmy doradztwa prawnego.


Usługi prawne obejmują:

  • reprezentację prawną przed organami państwowymi, doradztwo prawne dla firm we wszystkich kwestiach prawnych, w tym ogólne doradztwo prawne i pomoc prawną, taką jak przygotowanie dokumentów, takich jak umowa kupna, umowa sprzedaży, umowa najmu itp., procesy sądowe (sprawy cywilne) i sprawy karne dotyczące podmiotów gospodarczych.

Sprawy karne są rozpatrywane w celu wskazania, że prawni przedstawiciele firmy mogą zostać oskarżeni, jeśli ich klient popełni przestępstwo. Postępowanie karne przeciwko przedstawicielom prawnym nie zawsze kończy się wyrokiem skazującym, ale możliwe jest, że stracą oni licencję na wykonywanie zawodu prawnika. Przedstawiciele prawni mogą również stanąć przed zarzutami karnymi powodującymi karę pozbawienia wolności do trzy lata i nadzór prawny.

Przedstawiciele prawni spółek i osób prawnych mogą być także osobami prawnymi wykonującymi czynności prawne. Publiczne osoby prawne wykonują obsługę prawną spółek, tj. są jednocześnie radcami prawnymi spółek i osób prawnych, co jest związane z ich podstawową działalnością lub inną działalnością, która pozwala im uzyskać większe dochody niż usługi pomocy prawnej.

Mniejsze miasta i miasteczka Obsługa prawna firm wykonywana jest przez prawników, którzy ukończyli aplikację adwokacką i zdali egzamin adwokacki (najczęściej w połączeniu z prowadzeniem kancelarii adwokackiej) lub przedstawicielstwa wykonujące zastępstwo prawne przed organami państwowymi, udzielające ogólnych porad prawnych oraz przygotowujące dokumenty takie jak umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu etc.